Mediation

Mediation is meer dan alleen een ruzie bijleggen. De focus ligt op goede communicatie. Het is namelijk gebleken dat slechte communicatie en gebrek aan begrip de basis zijn van een conflict. Juist tijdens een conflict of tijdens een scheiding wil je begrepen worden en dat er naar je geluisterd wordt. En je wil de ander ook (leren) begrijpen. Het conflict op een goede manier oplossen en tegelijkertijd de onderlinge communicatie ook voor de toekomst te verbeteren, dat is wat we met mediation willen bereiken.

Wat doet de mediator?

Mediation is een vorm van conflictbehandeling waarbij er samen met de mediator op zoek wordt gegaan naar een oplossing die beide partijen tevreden stelt. De mediator leidt de gesprekken, zorgt voor structuur en motiveert tot een respectvolle omgang met elkaar. Een mediator is een neutrale partij dus jullie krijgen beiden evenveel de gelegenheid om jouw kant van het verhaal te vertellen. Zo komen we gezamenlijk tot de kern waar het conflict echt over gaat. Ook de emoties die tijdens de mediation vrijkomen, geven we de ruimte. Als mediator ben ik getraind om met deze, soms heftige, emoties om te gaan. De belangen en de toekomst van beide partijen staan centraal bij mediation. Een vertrouwelijke sfeer en duidelijke afspraken zorgen er voor dat mensen weer constructief en toekomstgericht kunnen overleggen.

De wil om er uit te komen staat centraal.

Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces, maar om mediation optimaal te laten werken is het belangrijk dat alle betrokkenen zich naar beste kunnen inspannen om de mediation te laten slagen. De wil om er uit te komen staat centraal. Wat er tijdens de mediation wordt besproken is vertrouwelijk. En pas als er overeenstemming is bereikt en jullie het er beide mee eens zijn, worden de afspraken vastgelegd. Deze grondregels waarborgen dat er tijdens de mediation vrijuit gesproken kan worden. Lees hier meer over in deze blog.

Het begint allemaal met een kop koffie

Jullie kunnen mij benaderen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek kijken we samen of jullie wensen en situatie zich lenen voor mediation. De mediation start pas na het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Hierin zijn de belangrijkste punten van mediation opgenomen. Er wordt onder andere de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid benoemd en er wordt in vermeld wat de kosten bedragen alsmede de specifieke rol van de mediator.

Voor meer informatie over mediation verwijs ik naar Mediation Nederland.

Het mediation traject

Fase 1

Voortraject mediation

 • U heeft een conflict
 • U wilt uit elkaar of scheiden
 • U belt mij voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Als uw situatie zich voor mediation leent, wordt de mediation overeenkomst getekend

Fase 2

De inhoudelijke behandeling

 • U vertelt allebei hoe de situatie nu is en waar u wenst uit te komen
 • Samen maken we een overzicht van wat er allemaal geregeld moet worden
 • Indien gewenst kunt u gebruik maken van mijn netwerk voor advies over financiële zaken, hypotheek, pensioen en kinder- en/of partneralimentatie
 • Dan kijken we naar uw beider belangen, waar er overeenstemming is en waar we nog overeenstemming voor moeten vinden

Fase 3

Kinderen

 • We bespreken samen hoe de kinderen op de hoogte worden gebracht of zijn gebracht
 • U krijgt een werkblad ouderschapsplan mee naar huis die u naar eigen inzicht invult
 • Het door u beiden ingevulde ouderschapsplan zullen we tijdens de mediation gesprekken doorlopen, bespreken en afronden.

Fase 4

Afronding

 • De mediator stelt de definitieve echtscheidingsconvenant of (vaststellings-)overeenkomst beëindiging samenleving op, eventueel inclusief ouderschapsplan
 • De stukken worden door u rustig nagelezen en uiteindelijk ondertekend

Fase 5

Juridische afwikkeling

De juridische afwikkeling bij een echtscheiding, wordt gedaan door een (gezamenlijke) advocaat zoals:

 • Indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank
 • Opmaken van de akte van berusting
 • Inschrijven van de echtscheiding bij de burgerlijke stand

Fase 6

Nazorg

Als de scheiding juridisch is afgerond, begint het moment waarop de gemaakte afspraken in de praktijk worden gebracht. In deze komende periode verandert er veel in uw leven. Daarom bied ik het eerste jaar na de scheiding ook begeleiding bij de evaluatiemomenten.

 • Telefonisch evaluatiemoment na zes maanden
 • Persoonlijk evaluatiemoment na twaalf maanden

Kosten voor mediation

Wat de kosten voor mediation zullen zijn, hangt af van jullie mediationtraject. De kosten voor mediation kan ik het beste inschatten tijdens een persoonlijk gesprek. Elke situatie is namelijk anders en elk mediationtraject is maatwerk. Een prijsopgaaf is helemaal afgestemd op jullie situatie. Om vooraf inzicht te geven in de kosten die jullie kunnen verwachten, bespreken we tijdens een gratis kennismakingsgesprek waar jullie wel en geen behoefte aan hebben. Zo kan ik goed inschatten hoe veel gesprekken en uren er nodig zullen zijn. Wist je dat een mediation traject bij scheiden al in 3 gesprekken kan worden afgerond?

Kosten voor mediation met een full-service pakket

De meest volledige begeleiding bied ik aan met mijn full-service pakket. Dan komt alles waar jullie mee te maken krijgen tijdens een scheiding aan bod. Ook is het vooraf duidelijk wat de kosten voor mediation zullen zijn. Met een pakket hoeven jullie over de kosten niet meer na te denken. Alle uren zijn daarin verwerkt, denk hierbij aan het maken en verwerken van op maat gemaakte werkbladen, het doornemen en verwerken van jullie aangeleverde stukken/documenten, het sturen en beantwoorden van e-mails, het opmaken van alle benodigde documenten, zoals een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan.

Dit full-service pakket heeft ook de mogelijkheid voor een kindgesprek, waarin ik rekening houd met de leeftijd van de kinderen. Dit kind gesprek is vertrouwelijk en tegelijkertijd heel informeel. Voor kinderen vanaf 4 jaar kan dit gesprek ook in de vorm van een mattenspel waarin het kind zijn/haar wereld kan laten zien. Dit kan ook worden ingezet bij het evaluatiegesprek met de kinderen 12 maanden na de scheiding. Standaard bied ik altijd een evaluatiegesprek aan na een jaar. Zo hoeven jullie elkaar niet meer aan te spreken om de afspraken te evalueren. De afspraak staat immers al. Als jullie het samen een afspraak willen wijzigen, dan kan dat zonder een procedure bij de rechtbank te starten.

Mocht er meer nodig of gewenst zijn, dan wordt dit tijdig en vooraf besproken. De kosten voor een full-service pakket zijn vanaf € 2.990,- exclusief btw.

Uurtarief mediator

Mijn uur tarief is vanaf € 164,- exclusief btw, oftewel € 199,- inclusief btw. Daarbij kunnen er nog kosten van eventuele bij de mediation betrokken derden komen, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Zie voor meer informatie over de kosten en declaratieregeling voor mediators: www.mediationnaastrechtspraak.nl

Tegemoetkoming in de kosten voor mediation

Als het inkomen van één van jullie of van jullie beiden, niet toereikend is, zijn er mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten. Dit kunnen jullie tijdens het kennismakingsgesprek aangeven. Ter voorbereiding kunnen jullie je belastingaangifte van 2 jaar terug meenemen.

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

Voorafgaand aan een mediationtraject hebben we altijd een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. Na het gesprek kan ik een goede inschatting maken van de kosten voor het mediationtraject.

In dit gesprek komt het volgende aan bod:

 • wat willen jullie bereiken met mediation
 • kunnen jullie dat bereiken met mediation
 • wat kunnen jullie verwachten van mediation
 • wat kunnen jullie verwachten van mij als jullie mediator
 • en voelen jullie een klik met mij.

Kosten verdeling bij scheiden of een ouderschapsplan

Een mediationbijeenkomst duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur per keer en een mediationtraject bestaat gemiddeld uit 3 tot 6 mediationbijeenkomsten. Bij mediation is het gebruikelijk dat de kosten 50-50 worden gedeeld.

Samenvattend de kosten voor mediation

Hieronder nog een overzicht:

 • Een kennismakingsgesprek van 30 minuten voorafgaand aan een mediation is vrijblijvend en kosteloos.
 • Een mediation bijeenkomst duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur per keer.
 • Gemiddeld zijn er 3 tot 6 mediation bijeenkomsten nodig.
 • De eventuele kosten van een derde-deskundige, kunnen daar nog bij komen.
 • De kosten van mediation worden door jullie gedeeld.
 • De mediation bijeenkomsten vinden plaats bij mij op kantoor in Haarlem, bij jullie thuis of online.
 • Bij een echtscheiding komen hier nog de kosten bij voor het indienen van het verzoek tot scheiden bij de rechtbank.
 • Bij een pakket zitten de kosten van de rechtbank er al bij in.
 • Griffierecht 2021 is € 154,50 per persoon.
 • Los uurtarief is vanaf € 164,- exclusief btwFull-service pakket is vanaf € 2990,- exclusief btw.

Neem contact op voor meer informatie hoe ik jullie kan helpen.

R. Schulte Mediation

Ander conflict

Vaak gaan conflicten over iets anders dan waar ruzie om wordt gemaakt. Sluimerende factoren en niet beantwoorde verwachtingen spelen hierbij een grote een rol. Met mediation worden de diepere oorzaken en terugkerende (conflict) patronen in beeld gebracht. Als mediator kan ik in verschillende conflictsituaties helpen.

Denk bijvoorbeeld aan mediation als:

 • uw relatie met iemand uit uw familie uit de hand is gelopen
 • U een conflict heeft met de buren
 • U een conflict heeft met uw huurbaas
 • De relatie tussen u en een leerkracht van een van uw kinderen op gespannen voet staat

Ik kan u helpen uit het conflict te komen als u bereid bent om samen naar mogelijkheden en oplossingen te zoeken.

RSchulte_Wit

Bezoekadres

Waarderweg 19

2031 BN Haarlem

Postadres

Dompvloedslaan 122

2051 NG Overveen

Gemeente Bloemendaal

Provincie Noord-Holland

R. Schulte Mediation

De persoonlijke mediator voor jullie gezin


© 2022 R. Schulte Mediation – door Snel Online