Ouderschapsplan

Uw ouderschapsplan tot in detail geregeld
Wanneer u gaat scheiden, gaat u als partners uit elkaar, maar niet als ouders. U blijft samen ouders van uw kind(eren). Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding ingetreden. Voor ouders betekent dat het sinds 1 maart 2009 verplicht is om een ouderschapsplan op te stellen als u uit elkaar gaat. Hierin worden alle praktische afspraken vastgelegd voor nu en later. Niet alleen een omgangsregeling maar ook hoe jullie de verjaardagen verdelen, de vakanties, schoolkosten, zakgeld, noem maar op.
En wat als er nieuwe partners bijkomen? Daarom is elk ouderschapsplan maatwerk en uniek. Helemaal toegespitst op uw specifieke situatie.

In uw ouderschapsplan dienen minimaal de volgende drie thema’s te worden uitgewerkt:

  • Verdeling tussen de ouders van de zorg- en opvoedingstaken met betrekking tot uw kind(eren);
  • Op welke wijze u als ouders elkaar informeren over uw kind(eren);
  • Afspraken over kosten van de verzorging en opvoeding van uw kind(eren);

Ik begeleid u in het proces om te zorgen dat alles wat voor u belangrijk is, in een goed ouderschapsplan komt te staan. De inhoud bepaalt u echter zelf. Ik ondersteun het proces zodat er niks vergeten wordt en dat u allebei ook achter de gemaakte afspraken staat. Zo komt u naderhand niet voor vervelende verassingen te staan. Hoe meer er wordt nagedacht over de te maken afspraken, des te beter wordt het plan door beiden gedragen. De duurzaamheid zal in het belang van uw kind(eren) werken. Want het blijft een feit dat de echtscheiding zelf door de kinderen vaak niet als het grootste probleem wordt ervaren, maar wel de manier hoe de ouders er mee omgaan.

Kosten ouderschapsplan

Samen betrokken zijn bij uw ouderschapsplan, goed advies met betrekking tot uw specifieke situatie, inclusief afspraken over een eerlijke bijdrage in het levensonderhoud van uw kind(eren)? Wilt u voorkomen dat u zich verbindt aan afspraken die u niet kan nakomen? Kies dan voor mediation bij het opstellen van het ouderschapsplan, kosten vanaf € 495,- p.p.
Twijfelt u of u zelf het ouderschapsplan wilt opstellen? Lees hier meer informatie en tips daarbij.

Rachel Schulte
Tel.: +31 (0)6 - 410 003 26
info@rschultemediation.nl

K.v.K.: 68909853
BTW NR: NL002074647B71
NL61KNAB 0256 5464 44

Social Media
 

MFN Register mediator
NMV