Door het in gebruik nemen van deze website stem je in met het

Privacy beleid van R. Schulte Mediation

De persoonlijke mediator voor jullie gezin

Deze website is eigendom van R. Schulte Mediation en wordt beheerd door Di-Va.nl. R. Schulte Mediation respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoek van R. Schulte Mediation worden automatisch enkele technische gegevens door je computer aan onze computers verstrekt, zoals het door je gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die je hebt bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt, zoals je naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door je worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om met je in contact te kunnen treden;
 • om je te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van R. Schulte Mediation ;
 • het verbeteren van de website en dienstverlening van R. Schulte Mediation ;
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van R. Schulte Mediation .
 • R. Schulte Mediation neemt bepaalde vertrouwde derde partijen in dienst om functies uit te voeren en diensten aan de website te verlenen, zoals bezorg bedrijven. R. Schulte Mediation deelt je persoonlijke gegevens met deze derden, maar alleen voor zover noodzakelijk om deze services uit te voeren.
 • Indien R. Schulte Mediation de onderneming verkoopt of samenvoegt, mag R. Schulte Mediation je informatie als onderdeel van die transactie openbaar maken, alleen voor zover toegestaan ​​door de wet.
 • Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je R. Schulte Mediation daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je al dan niet per e-mail een vraag aan R. Schulte Mediation stelt.

R. Schulte Mediation kan je gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als R. Schulte Mediation te goeder trouw van mening is dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • te reageren op een juridisch proces of op verzoeken van de overheid;
 • onze overeenkomsten, voorwaarden en beleid handhaven;
 • het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of
 • de rechten, eigendom en veiligheid van onze bezoekers of anderen te beschermen.

Welke rechten heb je over je gegevens?

Als je een account hebt op deze website of opmerkingen hebt achtergelaten, kun je een geëxporteerd bestand aanvragen met de persoonlijke gegevens die R. Schulte Mediation over je bewaart, inclusief alle gegevens die je R. Schulte Mediation hebt verstrekt. Je kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die R. Schulte Mediation over je heeft te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

Waar wij je gegevens naar toe sturen

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spam-detectie-service.

Hoe wij je gegevens beschermen

R. Schulte Mediation kan je gegevens opslaan en verwerken via diensten van derden in Nederland en andere rechtsgebieden. Dientengevolge kan R. Schulte Mediation je persoonlijke gegevens overbrengen naar een rechtsgebied met andere gegevens beschermings- en overheids toezicht wetten dan je eigen rechtsgebied. Als wordt aangenomen dat R. Schulte Mediation informatie over je buiten de EU overdraagt, vertrouwt R. Schulte Mediation op Privacy Shield als de wettelijke basis voor de overdracht, omdat bijvoorbeeld DropBox door Privacy Shield is gecertificeerd.

Hoe contact met ons op te nemen

Voor de toepassing van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is R. Schulte Mediation de gegevensbeheerder van je persoonlijke gegevens. Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met R. Schulte Mediation opnemen via de contact pagina.

Elektronische nieuwsbrieven

Je kunt je via de website opgeven als abonnee voor de door R. Schulte Mediation verzorgde elektronische nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Slotopmerkingen

De teksten van de website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Bezoekadres

Waarderweg 19

2031 BN Haarlem

Postadres

Dompvloedslaan 122

2051 NG Overveen

Gemeente Bloemendaal

Provincie Noord-Holland

R. Schulte Mediation

De persoonlijke mediator voor jullie gezin